Työnohjauksen peruskoulutus 60 op

Työnohjauksen peruskoulutus 60op:  Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan tuella. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen.
Koulutuksen kesto ja  laajuus:  2,5 vuotta ja 60 opintopistettä
Kenelle tarkoitettu: Koulutus on tarkoitettu työntekijöille, esimiehille, järjestökentässä toimiville henkilöstön edustajille ja muille työnohjaajan työstä kiinnostuneille. Koulutukseen otetaan 12 – 14 henkilöä. 
Koulutuksen tavoitteet: Koulutuksen yleistavoitteena on antaa opiskelijalle tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia itsenäisenä työnohjaajana. Koulutuksen käytyään opiskelija on pätevä hakea Suomen työnohjaajat ry:n jäsenyyttä. Työnohjaajakoulutus noudattaa Suomen työnohjaajat ry:n laatukriteerejä.

• Opiskelijalta edellytetään sitoutumista koko koulutuksen ajaksi. 

Koulutuksen muoto ja laajuus:
Koulutus toteutetaan 2,5-vuotisena monimuoto-opiskeluna. Koulutus muodostaa yhtenäisen prosessin, jonka aikana työskennellään ryhmissä ja itsenäisesti. Koulutuksessa on käytössä JHL-opiston verkko-oppimisympäristö. 
Koulutukseen hakeminen Koulutukseen haetaan hakuprosessin kautta. Se etenee seuraavalla tavalla:
Hakijat saavat sähköpostitse syventävän hakulomakkeen 20.3.2023 mennessä. Lomakkeen palautus 31.3.2023 mennessä osoitteeseen kurssit@jhl.fi.
Koulutusmaksu sisältää: koulutuksen, materiaalin, majoituksen, täysihoidon ja matkat.

Ammatillisista koulutuksista ei makseta ansionmenetyskorvauksia
Koulutuksen kustannukset JHL:n jäsenille 900 € (ilman majoitusta) tai 1500 € (sisältää majoituksen). Koulutus maksetaan neljässä osassa ja suositellaan haettavaksi työnantajalta.

•Maksua ei palauteta, jos hakija keskeyttää opinnot. 

Koulutukseen hakeminen Koulutukseen haetaan hakuprosessin kautta.