Tulevaisuusseminaari, 2 pv

Seminaarin tarkoituksena on tarkastella moninäkökulmaisesti yhteiskunnan ja työelämän tulevaisuuden muutoksia sekä ennakoimattomien muutosten vaikutusta oman työpaikan sekä oman henkilöstön edustajan työhön. Tavoitteena on teoreettisten hahmotusten lisäksi jakaa osallistujien kesken omia kokemuksia, hyviä käytäntöjä ja kokeiluja sekä saada sytykkeitä omaan ajatteluun ja toimintaan.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille ja on tarkoitettu työpaikkojen henkilöstön edustajille oman koulutussopimuksen mukaisesti.