Syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4 x 2 pv, osa 4/4

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

ma 29.1.2024
10:00 – 10:45 Orientoituminen koulutuspäiviin: Jäätyneet konfliktit ja konfliktoituneet yhteisöt
Juote Atso
10:45 – 11:30 Miten jäätyneet konfliktit syntyvät?
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Miten pitkittyneet konfliktit vaikuttavat työyhteisön jäseniin: konfliktien aiheuttama psyykkinen kuormitus
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Konfliktit ryhmäidentiteetin rakennusaineena (Volkan)
Juote Atso
15:00 – 15:45 Miten jäätyneitä konflikteja voi liennyttää?
Juote Atso
15:45 – 16:30 Yhteenveto konfliktityöskentelyistä
Juote Atso
16:30 – 17:30 Iltapäiväruokailu
ti 30.1.2024
08:30 – 09:15 Konfliktien sovittelu käytännössä: lopputöiden esittelyä ryhmissä
Juote Atso
09:15 – 10:00 Konfliktien sovittelu käytännössä: lopputöiden esittelyä ryhmissä
Juote Atso
10:00 – 10:45 Keskeiset opit konfliktien sovittelusta?
Juote Atso
10:45 – 11:30 Keskeiset opit konfliktien sovittelusta?
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Keskeiset opit konfliktien sovittelusta?
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Koulutuksen arviointi: keskeiset oppimme ja evästyksemme
Juote Atso
15:00 – 15:45 Koulutuksen päätös ja todistusten jako
Juote Atso