Syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4 x 2 pv, osa 2/4

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

ma 2.10.2023
10:00 – 10:45 Orientoituminen koulutuspäiviin: Yksilölähtöiset konfliktit
Juote Atso
10:45 – 11:30 Konflikti rajojen ja sopimuksien rikkomisena
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Restoratiivisen sovittelun periaatteet, prosessi ja käytännöt
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Restoratiivinen sovittelu käytännössä, demonstraatio
Juote Atso
15:00 – 15:45 Case-työskentely
Juote Atso
15:45 – 16:30 Yhteenveto konfliktityöskentelyistä
Juote Atso
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 3.10.2023
08:30 – 09:15 Muuttuvat roolit ja muuttuvat tarpeet konfliktien lähtökohtana t
Juote Atso
09:15 – 10:00 Tarvelähtöisen sovittelun periaatteet
Juote Atso
10:00 – 10:45 Tarpeet ja tarpeiden tunnistaminen sovittelussa
Juote Atso
10:45 – 11:30 Tunteet ja tunteiden tunnistaminen
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Tarvelähtöinen sovittelu käytännössä
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Konfliktien käsittely – casetyöskentely
Juote Atso
15:00 – 15:45 Yhteenveto jaksosta ja välitehtävä
Juote Atso