Syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4 x 2 pv, osa 1/4

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä sekä osata käyttää opittua käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön.

Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

Koulutukseen hakeminen  Koulutukseen haetaan seuraavan hakuprosessin kautta:

§  Haku päättyy 15.5.2023
§  Hakijat saavat sähköpostitse syventävän hakulomakkeen viimeistään 17.52023 mennessä. Lomakkeen palautus 26.5.2023 mennessä.
§  Hakijoiden mahdolliset puhelinhaastattelut viikoilla 22 ja 23 29.5.-9.6.2023
§  Opiskelijavalintojen tekeminen 16.6. mennessä.

ma 11.9.2023
10:00 – 10:45 Orientoituminen syventävään konfliktien käsittelyyn: Jännitteet omassa työssä
Juote Atso , Organisaatiokonsultti ja työnohjaaja Werka kehitys Oy
10:45 – 11:30 Työskentely ja organisoituminen: miten luomme itsellemme oppimisympäristön?
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Konfliktien käsittely: monta strategiaa - monta juuri syytä
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Konfliktien käsitely - casetyöskentely
Juote Atso
15:00 – 15:45 Konfliktienkäsittely: yhteiskeskustelu
Juote Atso
15:45 – 16:30 Yhteenveto päivästä
Juote Atso
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 12.9.2023
08:30 – 09:15 Yksilö ja ryhmä konfliktissa: mitä meille tapahtuu?
Juote Atso
09:15 – 10:00 Havaintoja konfliktien vaikutuksesta meihin
Juote Atso
10:00 – 10:45 Jännitteiden imu, mikä saa meidät osallisiksi?
Juote Atso
10:45 – 11:30 Valta ja konfliktit
Juote Atso
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Ryhmäilmiöt konfliktien lähteenä
Juote Atso
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Konfliktien käsittely – case- työskentely
Juote Atso
15:00 – 15:45 Yhteenveto jaksosta ja välitehtävä
Juote Atso