Työsuojelun peruskurssi, 5 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Kurssilla perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikan työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, työsuojelutoimikuntien tai vastaavien jäsenille, työsuojeluasiamiehille sekä oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

ma 6.11.2023
10:00 – 11:30 Kurssin avaus. Työsuojelun tavoitteet ja peruskäsitteet
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työsuojelun kehityspiirteet, tuloksellisen työsuojelun tehtävät
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Työsuojelun kehityspiirteet, tuloksellisen työsuojelun tehtävät jatkuu
Eskola Tapani
15:45 – 16:30 Oppimaan oppiminen, oppimispäiväkirjatyöskentely kurssin aikana
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 7.11.2023
08:30 – 09:15 Kertausta eilisestä ja orientaatio päivän aiheeseen
Eskola Tapani
09:15 – 11:30 Valvontalaki ja sopimukset yhteistoiminta
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Lain soveltaminen / pienryhmätyöskentelyä
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Työsuojelun työpaikkatoiminta. Työsuojelun toimintaohjelma
Eskola Tapani
15:45 – 16:30 Työn kuormitustekijät. Häirintä, epäasiallinen kohtelu
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ke 8.11.2023
08:30 – 09:15 Orientaatio ja aamun avaus päivän aiheeseen
Jokinen Sari
09:15 – 10:45 Työsuojelun työpaikkatoiminta
Jokinen Sari
10:45 – 11:30 Riskien arviointi
Jokinen Sari
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työturvallisuuslaki toiminnan perustana
Jokinen Sari
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Lain soveltaminen, työnantajan huolehtimisvelvoite ja työntekijän velvollisuudet ja oikeudet -pienryhmätyöskentelyä
Jokinen Sari
15:45 – 16:30 Oppimispäiväkirjan täyttöä
Jokinen Sari
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 9.11.2023
08:30 – 09:15 Kertausta eilisestä ja orientaatio päivään
Eskola Tapani
09:15 – 11:30 Työterveyshuollon tehtävät, työterveyshuoltolaki
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja yhteistoiminta
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työterveyshuollon toimintasuunnitelma ja yhteistoiminta jatkuu
Jokinen Sari
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
pe 10.11.2023
09:00 – 09:45 Kertausta viikon teemoihin
Eskola Tapani
09:45 – 10:30 Työhyvinvoinnin merkitys yrityksen menestystekijänä
Eskola Tapani
10:30 – 11:15 Miten toimin kurssin jälkeen – terveiset ja tehtävät työpaikalle
Eskola Tapani
11:15 – 12:00 Lounas
12:00 – 12:45 Oman hopsin rakentaminen
Eskola Tapani
12:45 – 13:30 Kurssin arviointi ja päätös
Eskola Tapani
13:30 – 14:00 Päätöskahvi