Työsuojelun jatkokurssi, 5 + 5 pv, osa 1/2

Kurssille pääsyyn edellytetään peruskurssin käymistä tai vastaavia tietoja. Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.

ma 4.9.2023
10:00 – 10:45 Kurssin avaus ja tavoitteet
Eskola Tapani
10:45 – 11:30 Lähtötilanteen arviointi, työsuojelun tavoitteet ja peruskäsitteet, oppimispäiväkirjatyöskentely
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Päivän aiheena työterveyshuolto, hyvä työterveyshuoltokäytäntö työpaikalla Työterveyshuollon tehtävät työterveyshuoltolaki
Ojanperä Kaija, TTK
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työpaikkaselvitykset työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Ojanperä Kaija, TTK
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ti 5.9.2023
08:30 – 10:00 Orientaatio ja kertaus peruskurssin teemoihin
Eskola Tapani
10:00 – 11:30 Turvallisuuskulttuuri ja sen vaikutukset turvallisuusajatteluun
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Turvallisuuskulttuuri ja sen vaikutukset turvallisuusajatteluun jatkuu
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työturvallisuuslain työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset - pienryhmätyöskentelyä • melu, tärinä, biologiset altisteet, häirintä, henkilösuojaimet
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
ke 6.9.2023
08:30 – 09:15 Kertausta eilisestä ja orientaatio päivän aiheeseen
Eskola Tapani
09:15 – 11:30 Pienryhmätyöskentelyn purku
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:00 Työturvallisuuslain 10§
Eskola Tapani
13:00 – 13:45 Riskien arviointi työpaikalla
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Riskien arvioinnin harjoitus
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
to 7.9.2023
08:30 – 09:15 Kertausta eilisestä ja orientaatio päivään
Tamminen Reijo
09:15 – 11:30 Kone- ja laiteturvallisuus
Tamminen Reijo
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työturvallisuuslain työtä ja työolosuhteita koskevat tarkemmat säännökset • henkilöstötilat • sisäilmakysymykset
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Kylmässä työskentelyn haitat • kuumassa työskentely
Eskola Tapani
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
pe 8.9.2023
09:00 – 09:45 Kertausta viikon teemoihin
Eskola Tapani
09:45 – 11:15 • työsuojelun yhteistoiminta • yhteistyö työterveyshuollon kanssa
Eskola Tapani
11:15 – 12:00 Lounas
12:00 – 13:30 Oman välitehtävän laatiminen ja sopiminen
Eskola Tapani
13:30 – 14:00 Päätöskahvi