Työhyvinvointikurssi, 3 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työhyvinvoinnin edistämiseen sekä myös luottamushenkilöiden omaan jaksamiseen.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille, -asiamiehille sekä työsuojelutoimikuntien tai vastaavien yhteistoimintaelinten henkilöstön edustajille ja oman koulutussopimuksen mukaisesti myös luottamusmiehille.