Työn kuormittavuus ja voimavarat, jaksaminen työelämässä, 3 pv

Kurssilla tunnistetaan työn fyysisiä, henkisiä ja sosiaalisia kuormitustekijöitä. Tutustutaan työn kuormituksen arviointimenetelmiin sekä työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyöhön ja rooleihin kuormitustilanteissa.

Kurssi soveltuu kaikille toimialoille, ja on tarkoitettu työpaikkojen työsuojelutehtävissä toimiville sekä luottamusmiehille.