Työsuojelun perusteet lyhytkurssi, 3 pv

Kurssilla perehdytään työpaikan työsuojelutoiminnan perusteisiin ja toimintaa ohjaaviin säädöksiin, tutustutaan työsuojeluorganisaatioon sekä työsuojeluhenkilöstön tehtäviin ja rooleihin. Lisäksi perehdytään  työterveyshuollon ja työpaikan yhteistyöhön sekä lakisääteisen työterveyshuollon tehtäviin. Opitaan käyttämään korjaavaa ja ennakoivaa työsuojelutoimintaa yhteistyössä työpaikan henkilöstön, työnjohdon ja työterveyshuollon kanssa.

ma 22.1.2024
10:00 – 11:30 Kurssin avaus ja tavoitteet
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työsuojelun lehityspiirteet tuloksellisen työsuojelun tehtävät
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työturvallisuuslaki toiminnan perustana
Eskola Tapani
16:30 – 17:30 Iltapäiväruokailu
ti 23.1.2024
08:30 – 10:00 Valvontalaki ja sopimukset yhteistoiminnasta •tpäällikön •ttsv:n •ttoimikunnan tehtävät
Eskola Tapani
10:00 – 11:30 Työsuojelun työpaikkatoiminta, riskien arviointi
Eskola Tapani
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Työsuojelun toimintaohjelma
Eskola Tapani
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Työterveyshuollon tehtävät, työterveyshuoltolaki, työterveyshuollon toimintasuunnitelma
Eskola Tapani
16:30 – 17:30 Iltapäiväruokailu
ke 24.1.2024
09:00 – 11:15 Mikä auttaa pysymään terveenä työssä – mikä sairastuttaa •tkuormitustekijät •tkohtelu •tvarhainen puuttuminen
Eskola Tapani
11:15 – 12:00 Lounas
12:00 – 13:30 Yhteenveto, mitä kurssin jälkeen – miten vien asioita työorganisaatioon
Eskola Tapani
13:30 – 14:00 Kurssi päättyy päiväkahveihin