Mielenterveys ja työ, 2 pv

Kurssilla saa tietoa mielen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä, tunnetaitojen ja vuorovaikutuksen merkityksestä mielenterveyteen sekä muista mielenterveyttä suojaavista ulkoisista ja sisäisistä tekijöistä. Opitaan tunnistamaan mahdolliset mielenterveyttä uhkaavat häiriöt ja oireet. Kurssilla saa valmiuksia mahdollisuuksiin tuen tarjoamiseen sekä työpaikan keinoihin tukea mielenterveyttä.

ma 22.4.2024
10:00 – 10:45 Kurssin avaus Osallistujien odotukset ja tavoitteet
Eskola Tapani
10:45 – 11:30 Mielenterveys työelämän taitona – mielenterveys käsitteenä, osana terveyttä ja hyvinvointia, Erlund Mirja, Logoterapeutti LIF®, Lumijärvi Tiina, Mieli ry
Erlund Mirja, Asiantuntija, Logoterapeutti LIF® MIELI Suomen Mielenterveys ry
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Aihe jatkuu…organisaation, yhteisön, yksilön resilienssi eli selviytymiskyvykkyys, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Lumijärvi Tiina
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Mielenterveyden suoja- ja riskitekijät, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Erlund Mirja
15:00 – 16:30 Mielenterveystaidot kunniaan tukemaan ja edistämään hyvinvointia ja hyvää mielenterveyttä, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Lumijärvi Tiina
16:30 – 17:30 Iltapäiväruokailu
ti 23.4.2024
08:30 – 10:00 Mielenterveyttä uhkaavat yleisimmät häiriöt, miten tunnistaa ja auttaa?, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Erlund Mirja
10:00 – 11:30 Millaisilla keinoilla työpaikalla voidaan tukea mielenterveyttä – harjoituksia, esimerkki-casejä, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Lumijärvi Tiina
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Aihe jatkuu, Erlund Mirja, Lumijärvi Tiina
Erlund Mirja
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 Työpaikan työsuojelun ja työterveyshuollon tuki hyvinvoinnille Kurssin päätöskeskustelu – mitä eväitä omaan toimintaan
Eskola Tapani