Työsuojelun jatkokurssi, lyhytkurssi, 3 + 2 pv, osa 2/2

Kurssilla syvennetään työsuojeluosaamista, työturvallisuus- ja valvontalain tuntemusta sekä kehitetään yhteistyötä työnjohdon ja työpaikan kanssa. Koulutusjaksojen välillä tehdään yksilölliset välitehtävät. Jaksot suoritetaan peräkkäisinä.

Kurssi on tarkoitettu erityisesti yksityisillä sopimusaloilla toimiville työsuojeluvaltuutetuille, -varavaltuutetuille, -päälliköille ja työsuojelutoimikuntien jäsenille.