Pääluottamusmiesten koulutusohjelma, osa 1/2, kaikki sopimusalat, 3 + 3 pv,

Ajankohtaisten asioiden käsittely, johon liitetään edunvalvonnan kehittäminen. Oman työn kehittäminen ja uusien toimintatapojen tarkastelu. Edunvalvonnan yhteistyö työsuojeluverkostoa hyödyntäen ja yhdistyksen toimintaa pääluottamusmiehen näkökulmasta. Vuorovaikutusta ja verkostoitumista erilaisin menetelmin.
Kaikkien sopimusalojen pääluottamusmiehet