Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, vuosiloma ja virka- ja työvapaat, kunta-ala, 2pv

Kurssilla käsitellään kunta-alan virka- ja työehtosopimusten vuosilomaa ja virka- ja työvapaita koskevia määräyksiä sekä niiden soveltamista.