Luottamusmiestiedon täydennyskurssi, vuosiloma ja virka- ja työvapaat, HYVTES, 2 pv

Kurssilla käsitellään hyvinvointialan virka- ja työehtosopimusten vuosilomaa ja virka- ja työvapaita koskevia määräyksiä sekä niiden soveltamista.