Luottamusmiestiedon täydennyskurssi 1, valtio, 3 pv

Kurssin sisältönä on valtion palvelussuhteen ehtojen määräytyminen, voimassaolo ja muutostilanteet; valtiolla käytössä olevat palkkausjärjestelmät sekä pääsopimuksen mukainen erimielisyysprosessi. Muina aiheina ovat valtion yleinen virka- ja työehtosopimus; valtion yhteistoimintalaki, sen soveltaminen virastoissa ja irtisanomisprosessi valtiolla