Puolustusvoimien luottamusmiestiedon täydennyskurssi, valtio, 3 pv, hybridikurssi

Kurssilla käsitellään puolustusvoimissa voimassa olevia sopimuksia ja muita säädöksiä: työaikalakia, työaikasopimuksia, yt-sopimusta sekä palkkausjärjestelmiä.