Kirkon alan luottamusmiestiedon täydennyskurssi, 2 pv

Kurssilla käsitellään kirkon työehtosopimuksen määräyksiä sekä niiden tulkintaa ja soveltamista.