Luottamusmiestiedon kurssi, yksityinen Avainta, 2 pv

Kurssilla käsitellään työehtosopimuksen mukaisia palkkaus- ja vuosilomamääräyksiä ja niiden soveltamista.