Minustako ammattialani vaikuttaja? 2 pv

Kurssi on suunnattu kaikille JHL:n jäsenille, jotka haluavat vaikuttaa oman alansa asioihin. Koulutus antaa valmiuksia eri tahoihin vaikuttamisesta sekä vaikuttamistyökalujen käyttöön. Kurssilla keskeisiä teemoja ovat omaa alaa koskevaan päätöksentekoon vaikuttaminen eri tasoilla, eri kohderyhmiin vaikuttaminen sekä pohtia mitä eri keinoja on vaikuttaa.