Kunnallisen osakeyhtiön hallitusosaaja 2 + 2 pv osa 1/2, 2 pv

Kurssin käymistä suositellaan erityisesti kuntayhtiöissä toimiville luottamushenkilöille. Kurssi antaa valmiuksia toimia kunnallisen osakeyhtiön hallituksen jäsenenä. Ensimmäisen osan aiheina ovat mm. omistajaohjaus ja kuntayhtiön asema kuntakonsernissa, osakeyhtiölainsäädäntö, hallituksen jäsenen rooli ja vastuu. Toisessa osassa keskitytään kunnallisten osakeyhtiöiden talouteen ja rahoitukseen. Aiheina mm. kuntayhtiöiden talouden perusteet, talouden lukutaito, rahoitus ja  verotus.