Yhdistystoiminnan ABC, 3 pv

Kurssilla perehdytään yhdistystoiminnan perusteisiin, JHL-yhdistyksen tehtäviin sekä yhdistyksen rooliin jäsenten edunvalvojana. Kurssin jälkeen opiskelija osaa soveltaa yhdistyslakia ja sääntöjä yhdistyksen toiminnassa sekä tuntee vastuunsa yhdistyksen hallituksen jäsenenä. Kurssi tarjoaa hyvän perustan myöhemmille järjestökursseille.

Kurssi on avoin kaikille aktiiveille ja aktiiviksi aikoville.