VM:n hallinnonalojen ELY-ja KEHA keskusten sekä TE-toimistojen ajankohtaispäivät 2 pv

Valtion ajankohtaispäivät ovat tarkoitettu AVI:en, ELY- ja KEHA-keskusten, DVV:n, Palkeiden, TE-toimistojen, Valtorin ja Valtiokonttorin jäsenille. Ajankohtaispäivien tavoitteena on koota samaan hallinnonalaan tai sopimusalaan kuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.