JHL-aktiivin jaksaminen muutoksissa, 2 pv

Kurssin tavoitteena on tukea henkilöstönedustajia heidän tehtävässään niin, että he saavat välineitä tukea myös työyhteisöjä. Kurssilla vahvistetaan ymmärrystä muutosten vaikutuksista työyhteisöön ja jäsenten odotuksista henkilöstön edustajien toimintaan. Lisäksi saadaan välineitä työpaikan työhyvinvoinnin kehittämiseen ja opitaan keinoja epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn. Näin tarkennetaan henkilöstön edustajien rooleja ja tehtäviä työpaikan (henkisessä) työsuojelutyössä sekä ristiriitatilanteiden selvittelyssä. 

Kurssi on avoin henkilöstön edustajille
Kurssi on järjestökurssi, mutta on neuvoteltu palkalliseksi luottamusmies-, yhteistoiminta- ja työsuojelutehtävissä toimiville.Palkallisista kursseista on sovittu yhdessä työnantajien kanssa. Kurssit ovat luottamusmies-, työsuojelu- ja yhteistoimintakursseja. Työnantaja maksaa kurssin ajalta palkan.