Järjestämiskurssi maahanmuuttajataustaisille jäsenille, 3 + 2 pv, osa 2/2

Kurssilla perehdytään ammatilliseen järjestäytymiseen sekä tutustutaan työpaikoilla tapahtuvaan järjestämiseen. Kurssilaiset koulutetaan työpaikoilla ja yhteisöissä tapahtuvaan järjestämistyöhön. Lisäksi kurssilta saa valmiuksia maahanmuuttajaverkostojen järjestämis- ja jäsenhankintatyöhön. Kurssilla harjoitellaan kampanjataitoja sekä toteutetaan oma kampanja.

Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille jäsenille.