Työelämä tutuksi – kurssi ammattiliiton nuorille jäsenille, 2 pv

JHL on apuna työnhakuun liittyvissä asioissa: miten omat vahvuudet saadaan parhaalla mahdollisella tavalla esille sekä miten työnhaku muuttuu. Kurssilla käydään konkreettisesti läpi, miten valmistautua työhaastatteluun sekä perehdytään erilaisiin työnhakukanaviin. Samalla tutustutaan tes-asioihin, työlainsäädäntöön ja työsopimuksen laadintaan. Työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet tulevat tutuksi.

Koulutus on avoin kaikille alle 35-vuotiaille JHL-jäsenille.