JHL tutuksi maahanmuuttajataustaisille jäsenille, 2 pv

Kurssilla tutustutaan JHL-ammattiliiton toimintaan jäsenten etujen ja oikeuksien puolustajana. Samalla  käydään läpi työelämän pelisääntöjä ja työntekijän oikeuksia. Kurssin jälkeen tunnet JHL-ammattiliiton ja jäsenetusi sekä tiedät miten voit osallistua JHL:n toimintaan. 

Kurssi on suunnattu maahanmuuttajataustaisille jäsenille.