Laadukas nuorisotyö, 2 pv

Kurssin aiheena nuorisotyön laatukriteerit ja niiden mittarit. Tarkoituksena on vahvistaa nuorisotyön perustyötä ja sen vaikuttavuutta. Kurssin pyrkimyksenä on antaa osallistujalle konkreettisia työkaluja tukea nuorta ja vastata entistä paremmin nuorten tarpeisiin.

Kurssi on tarkoitettu nuorisoalalla työskenteleville sekä alalle opiskeleville. Osallistua voi kaikkialta Suomesta.