Tunnetaidot kaikille, 2 pv

Kurssin tavoitteena on antaa osallistujalle konkreettisia keinoja tukea lasta ja nuorta tunnetaidoissa ryhmätilanteissa ja kohdata hankalia tunnetilanteita myönteisin keinoin. Koulutuksesta saa tukea myös omiin tunteisiin haastavissa tilanteissa.

Osallistua voi kaikkialta Suomesta.

to 28.9.2023
10:00 – 10:45 Kurssin aloitus, käytännön asiat, esittäytyminen jaa tutustuminen, odotukset kurssille.
Takolander Hanna
10:45 – 11:30 POSITIIVINEN PSYKOLOGIA JA POSITIIVISTEN TUNTEIDEN VOIMA •tPositiivisen psykologian teoriaa ja käytäntöä •tPositiivinen pedagogiikka ja kasvun asenteen tukeminen •tVahvuusperustainen työote
Aurola Laura, neuropsykiatrinen valmentaja ja Tanneraho Maija, varhaiskasvatuksen opettaja, Careeria
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 TUNNETAIDOT - MITÄ NE OVAT? •tTunteet, tarpeet ja tunnetaidot •tTunteiden tunnistaminen, nimeäminen ja säätely •tTunnetaitojen harjoittelu
Aurola Laura ja Tanneraho Maija
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 TOIMINNALLISET TUNNETYÖPAJAT •tTunteiden taidenäyttely •tTunnekortit tunnetaitojen tukena •tTunnetta ja toimintaa!
Aurola Laura ja Tanneraho Maija
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
pe 29.9.2023
09:15 – 10:45 TUNNE-ELÄMÄN KEHITTYMINEN LAPSUUDESSA JA NUORUUDESSA •tKehityspsykologinen näkökulma tunnetaitoihin •tNepsy- lapset ja -nuoret ja tunnetaidot
Aurola laura ja Tanneraho Maija
10:45 – 11:30 TUNTEIDEN TAIDENÄYTTELY – näyttelyn avajaiset
Aurola Laura ja Tanneraho Maija sekä kurssin taiteilijat
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 MYÖTÄTUNTOKULTTUURI KASVATUSTYÖSSÄ •tEmpaattinen kohtaaminen ja ohjaus kasvatusalan työympäristöissä
Aurola Laura ja Tanneraho Maija
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:45 AIKUISEN TUNNETAIDOT TYÖSSÄ •tEmpatian voima työssä •tTunnetaidot työssäjaksamisen tukena •tTunnetaidot työyhteisössä •tItsemyötätunto
Aurola laura ja Tanneraho Maija
15:45 – 16:30 Loppukeskustelu, palaute, todistusten jako
Takolander Hanna