Työpaikkaohjaajan koulutus, 2 + 2 pv, osa 2

Koulutus on tarkoitettu ammattilaisille, jotka perehdyttävät, ohjaavat ja arvioivat työpaikalla opintojaan suorittavia opiskelijoita. Työpaikkaohjaajakoulutuksen tavoitteena on edistää työpaikalla oppimisen toteuttamista ja parantaa työpaikoilla järjestettävän koulutuksen laatua.

to 15.6.2023
10:00 – 10:45 Toisen osan aloitus, välitehtävän purku
Laine Anna, TtT, sairaanhoitaja, hoitotyön opettaja
10:45 – 11:30 Välitehtävän purku
Laine Anna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:00 Osaamisen näytön toteutus ja arviointi
Laine Anna
13:00 – 13:45 Osaamisen näytön arviointi, arviointikeskustelu
Laine Anna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 16:30 Opiskelijoiden erityisen tuen tarpeet
Laine Anna
17:30 – 18:30 Iltapäiväruokailu
pe 16.6.2023
08:30 – 10:45 Kielitietoinen ohjaaminen – Miten työpaikkaohjaaja voi ohjata opiskelijoita mahdollisimman ymmärrettävästi?
Tieaho Elina, FM puhetieteet, opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen opettaja
10:45 – 11:30 Ratkaisukeskeisyys ohjaamisessa
Laine Anna
11:30 – 12:15 Lounas
12:15 – 13:45 Ryhmätyöskentelyä: optimaalinen työelämässä oppimisen ja näytön arvioinnin prosessi
Laine Anna
13:45 – 14:15 Kahvi
14:15 – 15:00 Ryhmätyöskentelyä: optimaalinen työelämässä oppimisen ja näytön arvioinnin prosessi
Laine Anna
15:00 – 15:45 Koulutuksen yhteenveto, loppukeskustelu ja palautteet, todistusten jako
Laine Anna