Puhdastilapassikoulutus (1,5 op/1 ov) JHL

Ammatillista täydennyskoulutusta JHL:n puhtausalan jäsenille! 
JHL: n puhtausalan jäsenillä on nyt mahdollisuus suorittaa Puhdastilapassikoulutus (1,5 op/1 ov) syksyllä 2023.
•Koulutuksen toteuttaa Savon ammattiopisto, Kuopio.
•Kohderyhmä: Laitoshuoltajat ja puhdastiloissa työskentelevät – puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan ammattitutkinnon suorittaneet JHL-jäsenet

Tavoitteena on tutustuttaa oppija puhdastilatyöskentelyyn niin, että tämän kokonaisuuden opiskeltuaan hän:

•tunnistaa puhdastilaluokitukset ja osaa kertoa puhdastilatekniikan pääperiaatteet
•osaa soveltaa aseptiikan perustietoja puhdastilatyöskentelyssä
•tunnistaa kontaminaation lähteet ja osaa päätellä niiden aiheuttaman tilanteen vaatiman käyttäytymisen
•tietää pukeutumisen vaatimukset eri puhtausluokkiin
•osaa pukeutua GMP:n mukaisesti puhdastiloihin
•tunnistaa ergonomian vaatimukset

Sisältö ja toteutus:

Tämä puhdastilapassikoulutus toteutetaan osin Moodle-verkkoympäristössä ja lähiopetuksena.
20.9.2023 Ensimmäinen opiskelupäivä on live-webinaarina (Teams).
22.11.2023 Toinen lähipäivä toteutetaan Savon ammattiopiston tiloissa Kuopiossa. 

Suoritustapa:
Hyväksytty verkko-opiskelu, lähitunneille osallistuminen ja pukeutumisnäyttö.
Jokainen aihekokonaisuus sisältää verkkomateriaaliin perustuvan tehtävän.
Arviointi: hyväksytty/hylätty.

Puhdastilapassikoulutuksen kokonaishinta on 558 €/henkilö,
josta omavastuu – työnantajaosuus on 200 € ilman majoitusta tai
250 € majoituksen kanssa, 2hh huoneessa Scandic Kuopio.
JHL maksaa jäljelle jäävän opiskelijan osuuden (358 € tai 308 €). 
Ilmoittautuminen on sitova.