Kehittäjien, työyhteisöneuvojien, työnohjaajien ja sopu-valmentajien opintopäivät, 2 pv

Syventävien koulutusten käyneille (sopu-valmennus, syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstönedustajille, työnohjaajakoulutus, työyhteisöneuvojakoulutus ja henkilöstön edustajan kehittäjäkoulutusohjelma) tarkoitetut opintopäivät, joiden aikana käsitellään ajankohtaisia ja keskeisiä teemoja liittyen organisaatioiden ja työyhteisöjen kehittämiseen sekä haasteiden ratkaisemiseen.

Opintopäivillä tuetaan koulutuksen käyneiden ammatillisuutta ja sen kehittymistä ajankohtaisilla teemoilla ja keskusteluilla. Lisäksi opintopäivillä mahdollistetaan vertaistuen saaminen ja verkostoituminen. 

Tämän vuoden opintopäivien keskeisinä teemoina on
– Auttajana ja tukijana tässä ajassa 
– Auttajan työ ja roolit
– Mahdottomuuden ja mahdollisuuksien äärellä 
Tarkempi ohjelma tulee 19.4. mennessä.