Tietotyön ja hallinnon teemapäivä, 1 pv

Teemapäivässä käsitellään tietotyön- ja hallinnon alojen ajan- ja ammattialakohtaisia aiheita. Kuulemme mm. siitä, miten uusille hyvinvointialueille siirtyvä tietoaineistojen suunnittelu, ohjaus ja hallinta on onnistunut. 

Teemapäivä on tarkoitettu kaikille tietotyön, hallinnon ja kirjastoalan jäsenille. Osallistua voi kaikkialta Suomesta.