Västra Nylands sjukhus förening rf 063 höstmöte / syyskokous

Förenings stadgeenligt höstmöte på måndag 13.11.2023 kl 18.00 Pöle Raseborgs sjukhus, Carpelansvägen 12, Ekenäs.

-Budget, verksamhetsplan 2024
-Verksamhetsgranskare 2024
-Val av ordförande och styrelsen 2024-2025
-Kandidater till samorganisationens styrelse och representantskap 2024-2025

Anmälningar / Anki 040 760 5293 eller ann-christin.wikholm@hus.fi

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous maanantaina 13.11.2023 klo 18.00 Pölen Raseborgin sairaalalla, Carpelanintie 12, Tammisaari.

-Talousarvio, toimintasuunnitelma 2024
-Toiminnantarkastajat 2024
-Valitaan puheenjohtaja ja hallitus 2024-2025
-Ehdokkaita yhteisjärjestön hallitukseen ja edustajistoon 2024-2025

Ilmoittautumiset / Anki 040 760 5293 tai ann-christin.wikholm@hus.fi

Välkommen / Tervetuloa!