Syyskokous HUS Helsinki JHL ry

Syyskokous
16.11.2023 klo 17.30
Paasitorni, Paasivuorenkatu 5, 00530 Helsinki.
Pyydetään ilmoittautumista osallistumisten ja tarjoiluiden osalta HYKShkn@outlook.com 9.11.2023 mennessä.
Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja v. 2024–2025
Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista
Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet v. 2024–2025
Valitaan/ vahvistetaan tarvittaessa luottamusmiehet
Valitaan 2 toiminnantarkastajaa ja heille varahenkilöt
Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet HUS-yhteisjärjestön hallitukseen sekä edustajistoon v. 2024–2025
Valitaan edustajat HTY:n edustajistoon v. 2024–2025
Hyväksytään toimintasuunnitelma v 2024
Hyväksytään talousarvio v 2024
Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta ja ajasta ottaen huomioon 10 §:n 6. kohdan määräykset
Käsitellään muut mahdolliset hallituksen tai liiton esittämät asiat