Yhdistys 063 kevätkokous

Västra Nylands Sjukhusförening 063
Länsi-Uudenmaan Sairaala yhdistys

VÅRMÖTE
Föreningens vårmöte 15.4 kl 18.00 i Pöölen, Ekenäs

På mötet behandlas stadgeenliga vårmötes ärenden ss. bokslutet och verksamhetsberättelsen.
Därtill informeras om aktuella saker och svar ges på frågor ställda av mötesdeltagarna.

Vi bjuder på en liten kvällsbit.
P.g.a. serveringen vill vi gärna att Du anmäler Dig till
Anki Wikholm senast 8.4
ann-christin.wikholm@hus.fi tel 040 7605293

KEVÄTKOKOUS
Yhdistyksen kevätkokous 15.4. klo 18.00 Pöölenissä, Tammisaaressa

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset kevät kokous asiat kuten tilinpäätös ja toimintakertomus.
Lisäksi kokouksessa informoidaan ajankohtaisista asioista ja vastataan kokousedustajien tekemiin kysymyksiin.

Tarjoamme pienen iltapalan.
Tarjoilun vuoksi pyydämme, että ilmoittautuisit
Anki Wikholmille viimeistään 8.4
ann-christin.wikholm@hus.fi puh 040 7605293

VÄLKOMMEN! TERVETULOA!