HUS Helsinki JHL ry 035 syyskokous

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous torstaina 16.11.2023 klo 17.30 Paasitornissa, Paasivuorenkatu 5, Helsinki.
Pyydetään ilmoittautumista osallistumisten ja tarjoiluiden osalta HYKShkn@outlook.com 9.11.2023 mennessä.

-Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja v. 2024–2025
-Päätetään yhdistyksen toimihenkilöille maksettavista korvauksista
-Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet v. 2024–2025
-Valitaan/ vahvistetaan tarvittaessa luottamusmiehet
-Valitaan 2 toiminnan tarkastajaa ja heille varahenkilöt
-Valitaan hallituksen varsinaiset ja varajäsenet HUS-yhteisjärjestön hallitukseen sekä edustajistoon v. 2024–2025
-Valitaan edustajat HTY:n edustajistoon v. 2024–2025
-Hyväksytään toimintasuunnitelma v 2024
-Hyväksytään talousarvio v 2024
-Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta ja ajasta ottaen huomioon 10 §:n 6. kohdan määräykset
-Käsitellään muut mahdolliset hallituksen tai liiton esittämät asiat

Tervetuloa!