Siirry sisältöön

Voimana toivo, psykoterapeutti Maaret Kallio -webinaari

Ajankohta:

17.12.2020

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

07.12.2020

Paikka:

JHL ry / etäopetus


Tapahtuman kuvaus
Ohjelma

Webinaarit ovat maksuttomia liiton jäsenelle.
Webinaari klo 17.00 – 18.00.

Toi­von tie­de­tään ole­van kes­kei­nen pe­rus­voi­ma­va­ra se­kä hy­vän elä­män ra­ken­tu­mi­ses­sa et­tä olen­nai­nen te­ki­jä ras­kai­den ai­ka­kau­sien lä­pi­käy­mi­ses­sä ja niis­tä toi­pu­mi­ses­sa. Toi­von kes­kei­siä ra­ken­tei­ta ovat koh­tuul­li­set ja in­hi­mil­li­set ta­voit­teet, tun­tei­den kä­sit­te­ly­tai­to, in­hi­mil­li­sen ja toi­vo­rik­kaan vuo­ro­vai­ku­tuk­sen ja ih­mis­suh­tei­den kei­not se­kä elä­män tar­koi­tuk­sen ja mer­ki­tyk­sel­li­syy­den pohtiminen. Näinä erityisen epävarmoina aikoina toivon taidot luovat vakautta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia jatkuvasti muuttuvaan ja mieltä kuormittavaan tilanteeseen.

Ei vielä tarkempaa kuvausta ohjelmasta.

Ilmoittaudu tästä

← Näytä kaikki kurssit

Tapahtumatyyppi:

Koulutus Koulutus

Järjestäjä:

JHL-opisto