Siirry sisältöön

Syventävä konfliktien käsittelyn koulutusohjelma henkilöstön edustajille, 4 x 2 pv, osa 4/4

Ajankohta:

12. - 13.9.2022

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

08.08.2022

Paikka:

JHL-opisto


Tapahtuman kuvaus
Ohjelma
Osa 4 koulutukseen hakuprosessin kautta valituille 

Koulutusohjelman tavoitteena on oppia perustiedot ja -taidot konflikti- ja ristiriitatilanteiden käsittelystä työyhteisöissä, sekä osata käyttää opittua käytännössä konfliktitilanteiden ratkaisemisessa. Koulutus sisältää neljä lähijaksoa, väliajan tehtäviä sekä lopputyön. Koulutus on tarkoitettu työsuojeluvaltuutetuille ja (pää)luottamusmiehille, jotka tehtävässään kohtaavat konfliktitilanteita ja toimivat niiden ratkaisuprosesseissa.

Koulutuksen aikataulu

1. jakso 31.1.-1.2.2022         
2. jakso 28.2.-1.3.2022
3. jakso 11.-12.4.2022 
4. jakso 12.-13.9.2022

Maanantai 12.9.2022
10:00 - 10:45
Orientoituminen koulutuspäiviin: Yhteisölliset konfliktit
Juote Atso
10:45 - 11:30
Perustehtävään, prosesseihin ja työnjakoihin liittyvät konfliktit
Juote Atso
11:30 - 12:15
Lounas
12:15 - 13:45
Perustehtävä ja ammatillinen eetos: mistä syystä työtä tehdään?
Juote Atso
13:45 - 14:15
Kahvi
14:15 - 15:00
Ryhmäilmiöt ja perustehtävä
Juote Atso
15:00 - 15:45
Konflikticase
Juote Atso
15:45 - 16:30
Yhteenveto konfliktityöskentelyistä
Juote Atso
17:00 - 18:00
Iltapäiväruokailu
Tiistai 13.9.2022
08:30 - 09:15
Yhteisön muutostilanteeseen liittyvät konfliktit
Juote Atso
09:15 - 10:00
Näkökulmien ja keskusteluiden väliset kamppailut
Juote Atso
10:00 - 10:45
Ryhmien välinen vuoropuhelu ja sen vaikeudet
Juote Atso
10:45 - 11:30
Suurryhmäilmiöt
Juote Atso
11:30 - 12:15
Lounas
12:15 - 13:45
Dialoginen työyhteisöjen kehittäminen jännitteiden säätelijänä
Juote Atso
13:45 - 14:15
Kahvi
14:15 - 15:00
Konfliktien käsittely - casetyöskentely
Juote Atso
15:00 - 15:45
Yhteenveto jaksosta ja välitehtävä
Juote Atso

Ilmoittaudu tästä

← Näytä kaikki kurssit

Tapahtumatyyppi:

Koulutus Koulutus

Koulutuksen aihe:

Yhteistoimintakoulutus

Järjestäjä:

JHL-opisto