Siirry sisältöön

Henkilökohtaisten avustajien ajankohtaispäivät, 2 pv

Ajankohta:

17. - 18.9.2022

Viimeinen ilmoittautumispäivä:

08.08.2022

Paikka:

JHL-opisto


Tapahtuman kuvaus

Jäsenten ajankohtaispäivien tavoitteena on koota samaan sopimusalaan kuuluvia jäseniä keskustelemaan työnsä ja työpaikkansa ajankohtaisista asioista ja kehitysnäkymistä.

Työnantajalta perittävä kustannuskorvaus
Jos työsuhteeseesi sovelletaan Heta-TES:ia, huomioi tämä: Työntekijällä on oikeus kahteen palkalliseen koulutuspäivään kalenterivuoden aikana. Koulutuksen on oltava työnantajan hyväksymä henkilökohtaisen avustajan työhön liittyvä tai ammattitaitoa kehittävä koulutus. Työnantaja ei vastaa koulutukseen osallistumisesta aiheutuvista matka- tai muista ylimääräisistä kustannuksista.
 Työntekijän osallistuessa koulutustilaisuuksiin, luetaan koulutustilaisuuteen kulunut aika työajaksi, kuitenkin enintään kahdeksan tuntia koulutuspäivää kohden.

Työnantajan lähettäessä työntekijän koulutukseen sovitaan koulutuksesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä laaditaan kirjallinen suunnitelma, jonka molemmat osapuolet kuittaavat hyväksytyksi.

 Soveltamisohje: Kirjallisena suunnitelmana voidaan pitää myös koulutuksen järjestäjän kurssiohjelmaa, johon työnantaja ja työntekijä merkitsevät työajaksi luettavan ja muutoin korvattavan matka-ajan sekä kuittaukset.


Ei vielä tarkempaa kuvausta ohjelmasta.

Ilmoittaudu tästä

← Näytä kaikki kurssit

Tapahtumatyyppi:

Koulutus Koulutus

Koulutuksen aihe:

Järjestökoulutus

Järjestäjä:

JHL-opisto