Kontakta en organisatör

Organiseringen sammanför fackförbundet med arbetstagaren och ger möjligheten att samverka för ett bättre arbetsliv. Förbundet erbjuder stöd för effektivering av arbetsplatsverksamhet och frågor i vardagen: hur syns förbundet och hur agerar det lokalt, hur löser vi utmaningar i utförandet av arbetet och hur kan JHL bli en starkare intressebevakare på arbetsplatsen?

Organisering är en metod med vilken fackförbundet kommer närmare arbetstagaren. JHL har fått många nya aktiva med hjälp av organiseringsarbetet – och det viktigaste av allt: unga är intresserade av verksamheten.

När du vill stärka intressebevakningen på arbetsplatsen, kan du kontakta oss direkt. Du kan också ta kontakt direkt med personalen på förbundskontoret.

Tillsammans kan vi fundera ut hur vi organiserar din arbetsplats!

På förbundskontoret

Mikko Siljander, organiseringskoordinator
Mobil: 050 461 9308.

I regionerna

Virpi Matikainen, organisatör (Södra Finland)
Mobiltelefon: 050 3298 512

Sonja Heiskanen, organisatör (Uleåborg, Kajana och Lappland)
Mobiltelefon: 050 327 5608.

Sini Karjalainen, organisatör (Österbotten)
Mobiltelefon: 050 3206 520

Sanna Pihakivi, organisatör (Egentliga Finland)
Mobiltelefon: 050 4397 541

Mikael Ojomaa, organisatör (Inre Finland)
Mobiltelefon: 050 501 7399

Om det inte finns någon organisatör på ditt område, får du mer information och stöd från förbundskontoret.

E-postadresserna är i form fornamn.efterman@jhl.fi