Kontakta en organisatör

Förbundet har anställda som är förtrogna med organiseringsarbete i alla regionkontor.

När du vill stärka intressebevakningen på arbetsplatsen, kan du kontakta dem direkt. Du kan också ta kontakt med organiseringsexperterna på förbundskontoret, så kan vi tillsammans planera det bästa sättet och en strategi för att börja organisera din arbetsplats.

På förbundskontoret

Projektchef Pertti Paajanen,
Mobil: 050 465 9243

Mikko Siljander, projektkoordinator, organiseringskoordinator/avtalsombudsman
Mobil: 050 461 9308

Kalle Hyötynen, organisationsombudsman
Mobil; 050 468 7574

Matti Mamia, organisationsombudsman
Mobil: 050 569 7605

I regionerna

Ossi-Pekka Ollikainen, regionombudsman (Södra Finland)
Mobil: 050 434 3184

Santeri Halttunen,  (Huvudstadsregionen)
Mobil: 050 4455 310

Isto Mäkelä, regionombudsman (Birkaland)
Mobil: 050 433 1590

Ritva Kilpiö, servicerådgivare (Lappland)
Tfn: 010 7703 600

Risto Säkkinen, regionombudsman (Uleåborg)
Mobil: 050 513 0173

Heikki Hekkala, regionombudsman (Kajanaland)
Mobil: 0400 687 731

Eija Koski, regionombudsman (Österbotten)
Mobil: 050 316 7644

Sari Pitkänen, regionombudsman (Östra Finland)
Mobil: 050 3799 930

Juha Järvinen, regionombudsman (Sydöstra Finland)
Mobil: 0400 553 446

E-postadresserna är i form fornamn.efterman@jhl.fi