Kontakta en organisatör

Förbundet har anställda som är förtrogna med organiseringsarbete i alla regionkontor.

När du vill stärka intressebevakningen på arbetsplatsen, kan du kontakta dem direkt. Du kan också ta kontakt med organiseringsexperterna på förbundskontoret, så kan vi tillsammans planera det bästa sättet och en strategi för att börja organisera din arbetsplats.

På förbundskontoret

Projektchef Pertti Paajanen,
Mobil: 050 465 9243

Mikko Siljander, organiseringskoordinator
Mobil: 050 461 9308

Kalle Hyötynen, organisationsombudsman
Mobil; 050 468 7574

Visa Tammi, organisationsombudsman
Mobil: 040 5796 309

I regionerna

Virpi Matikainen, organisatör (Södra Finland)
Mobil: 050 3298 512

Sonja Kokko, organisatör (Uleåborg och Kajanaland)
Mobil: 050 327 5608

Sini Karjalainen, organisatör (Österbotten)
Mobil: 050 3206 520

Sanna Pihakivi, organisatör (Egentliga Finland)
Mobil: 050 4397 541

Mikael Ojomaa, organisatör (Inre Finland)
Mobil: 050 501 7399

E-postadresserna är i form fornamn.efterman@jhl.fi