Händelser för unga

Alla JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är riktade till under 30-åriga fackmedlemmar.

JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är alltid gratis för deltagarna och förbundet betalar resekostnaderna. Även logi och måltider i anslutning till evenemangen betalas. Klicka på evenemanget för mer information, eventuella undantagsarrangemang förklaras också alltid separat.

Alla JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är riktade till under 30-åriga fackmedlemmar.

Gräv fram kalendern och pricka in följande datum redan nu!

28-29.10 JHL Unga och studerande – Höstträff
Fortsättning på vårens ungdomsträff, avsedd för alla unga medlemmar i JHL! Under veckoslutet ordnas också JHL:s riksomfattande ungdomsförenings ordinarie höstmöte, där föreningen väljer nya funktionärer och beslutar om ungdomsföreningens verksamhet under de kommande två åren. Mer information och anmälningsanvisningar publiceras på denna sida.