Händelser för unga

Alla JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är riktade till under 35-åriga fackmedlemmar.

JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är alltid gratis för deltagarna och förbundet betalar resekostnaderna. Även logi och måltider i anslutning till evenemangen betalas. Klicka på evenemanget för mer information, eventuella undantagsarrangemang förklaras också alltid separat.

Alla JHL:s riksomfattande ungdomsträffar är riktade till under 35-åriga fackmedlemmar.