JHL är det bästa fackförbundet för unga och studerande

JHL är det bästra fackförbundet för unga! JHL:s ungdomsverksamhet är avsedd för alla medlemmar under 35 år. JHL ordnar program för unga och studerande både riksomfattande och regionalt.

JHL är det bästa fackförbundet för unga. Fackförbundet för stjärnproffs jobbar för att arbetsmarknaden ska vara rättvis för unga.

JHL:s riksomfattande ungdomsverksamhet är riktad till alla under 35-åriga medlemmar. Årligen ordnas ett flertal riksomfattande evenemang för unga i JHL.

Unga hörs och har en verklig möjlighet att påverka inom facket. Unga medlemmar kan delta i förbundets verksamhet som fullvärdiga medlemmar. De gemensamma ungdomsträffarna är ett utmärkt tillfälle att påverka diskussionerna inom facket, träffa andra som jobbar inom samma bransch och naturligtvis att lära sig mer om fackföreningsrörelsen. Både regionkontoren och lokala föreningar samt deras ungdomssektioner ordnar händelser och verksamhet för unga.

Bekanta dig med ungdomsverksamheten i din region på regionkontorens webbplatser.

JHL:s unga och studerande är också aktiva i sociala medier. Följ oss på Facebook och  Instagram för att få den nyaste informationen om JHL:s ungdomsverksamhet.

Välkommen med i verksamheten!

Mer information om ungdomsverksamheten ges av organisationsexpert Maria Helin (fornamn.efternamn@jhl.fi).