Medlemsrekrytering

Rekrytering av nya medlemmar är alla JHL-medlemmars gemensamma uppgift. Också du kan som medlem rekommendera medlemskap i JHL. Ju fler vi är, desto starkare är vi och desto bättre möjligheter har vi att påverka.

Visste du att:

den vanligaste orsaken att inte tillhöra ett fackförbund är att ingen har frågat om man vill ansluta sig.

Du JHL-medlem kan korrigera det här. Ta medlemskap i JHL på tal med dina arbetskamrater, kompisar och närstående. Rekommendera medlemskap i JHL och rekrytera nya medlemmar.

Lyckad medlemsrekrytering belönas!  Och om du blev inspirerad kan du meddela din förening att du önskar bli din förenings medlemsrekryterare eller läroanstaltsagent.

Föreningarna och medlemsrekryterare

Många föreningar har utnämnda medlemsrekryterare, men att rekommendera medlemskap och rekrytera nya medlemmar hör också till förtroendemännens och föreningarnas styrelsemedlemmars uppgifter.

Det lönar sig för föreningarna att planera sin medlemsrekrytering årligen och välja ut nya medlemsrekryterare av vilka en utnämns till koordinerade ansvarsperson för medlemsrekryteringen.

JHL:s aktiva, som meddelats uppgiftens ”medlemsrekryterare”, får nyhetsbrev och aktuell information om medlemsrekrytering.  De har i uppgift att inspirera också andra föreningsmedlemmar att rekrytera medlemmar. Om du blev intresserad av uppgiften, meddela antingen föreningen eller förbundet om det.

Kolla också hurudant material JHL erbjuder som stöd för medlemsrekryteringen.

Medlemsrekryterare bland studerande

Medlemsrekrytering bland studerande och arbetet i läroanstalterna är också mycket viktigt arbete som en stor del av de aktiva inom JHL och läroanstaltsagenterna utför årligen.

Det är viktigt att sprida information om arbetsmarknadsmedvetenhet till kommande arbetstagare inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena redan under studietiden. På det sättet blir förbundet och dess aktörer bekant.

Studerandemedlemmarna är befriade från förbundets medlemsavgift under studietiden. Då studierna slutförts fortsätter medlemskapet i enlighet med förbundets stadgar.

JHL ersätter medlemsrekryterarnas kostnader för information i skolorna. Vi betalar 30 euro i föreläsningsarvode för varje arbetsmarknadsinfo och 15 euro i timmen för information i entréhallen. Dessutom ersätts kostnaderna för att resa till läroanstalten enligt taxan för förmånligaste kollektiva färdmedel.

Läroanstalterna kan beställa arbetsmarknadstimmar här (på finska).

Vill du ha utbildning i medlemsrekrytering?

JHL utbildar regelbundet sina medlemsrekryterare, både riksomfattande och regionalt.

Ifall du är intresserad av medlemsrekrytering eller besök vid en läroanstalt, ta kontakt med JHL:s personal på ditt eget område eller skicka e-post till förbundskontoret under adressen jasenhankinta@jhl.fi

Kontaktpersoner för skolinformation regionvis (på finska)

Aktiva medlemsrekryterare belönas!

JHL vill sporra sina medlemmar till aktiv medlemsrekrytering, också med pris. Medlemsrekryterarna kan utnyttja systemet JHL-bonuspris, som vår  samarbetspartner Innoflame upprätthåller. Poängen för varje rekryterad medlem skrivs in där.

Medlemmen kan lösa in olika produkter med hjälp av poängen. En del av produkterna är sådana att de stöder medlemsrekryteringsarbetet (till exempel resväskor och JHL-textiler.

JHL-bonuspris i ett nötskal

Då den nya medlemmen ansluter sig antecknas också den rekryterande medlemmens namn och medlemsnummer i anslutningsblanketten.

På så sätt bokförs poängen för den nya medlemmen på den rekryterande medlemmens konto. För medlemmar i förvärvslivet erhåller man 30 poäng och för studerandemedlemmar 12 poäng. En poäng motsvarar en euro. Poängen överförs för den ordinarie medlemmarnas del till JHL-bonuspris då den nya medlemmen betalat sin första medlemsavgift.

Medlemsrekryteraren får per e-post inloggningskoder med vilka hen kan granska poängen som skrivits in och givetvis byta ut dem mot pris!

En medlemsrekryterade som själv är studerandemedlem i JHL kan lösa in poängen för rekrytering av studerandemedlemmar i form av pengar.

Poäng som förtjänats på medlemsrekrytering gäller två år.