Medlemsrekrytering

Rekrytering av nya medlemmar är allas gemensamma uppgift inom JHL!

Många föreningar har utnämnda medlemsrekryterare, men att rekommendera medlemskap hör också till förtroendemännens och föreningarnas styrelsemedlemmars uppgifter. Det lönar sig för föreningarna att årligen planera och utnämna en eller flera medlemsrekryterare som ansvarspersoner för att koordinera verksamheten.

De JHL-aktiva som i medlemsregistret antecknats som medlemsrekryterare får fin inblick i aktuell information i ämnet och samtidigt ansvar för att sprida informationen till andra aktörer i föreningen. Medlemsrekryterarna får egna nyhetsbrev från förbundet med aktuell information. Vem som helst kan anmäla sig som medlemsrekryterare, antingen som utnämnd av föreningen eller genom att själv ta kontakt med förbundet.

Medlemsrekryterare bland studerande

Informationen till skolorna, dvs. medlemsrekrytering bland studerande är också mycket viktigt arbete som en stor del av de aktiva inom JHL utför årligen. Det är viktigt att sprida information om arbetsmarknadsmedvetenhet till kommande arbetstagare inom den offentliga sektorn och välfärdsområdena redan under studietiden. Så blir förbundet och dess aktörer bekant. Marknadsföringen till studerande underlättas av att studerandemedlemmar är befriade från att betala medlemsavgift under studietiden. Därefter fortsätter medlemskapet i enlighet med förbundets stadgar. Många skolinformatörer kommer till skolorna för att hålla arbetsmarknadsföreläsningar där man redan går in på djupet i frågor som gäller kollektivavtal.

Läroanstalterna kan beställa arbetsmarknadstimmar här (på finska).

Aktiva medlemsrekryterare belönas!

JHL vill sporra sina medlemmar till aktiv medlemsrekrytering, också med  konkreta pris. Medlemsrekryterarna använder sig av systemet Innoflames JHL Awards, där man erhåller poäng för varje medlem man lyckas rekrytera. Med poängen kan rekryteraren lösa ut olika produkter som årligen varierar. En del av produkterna har valts ut så att de stöder medlemsrekryterarna i deras arbete (t.ex. resväskor, tablettdatorer, JHL-textilier).

Belöningssystemet i ett nötskal

Då den nya medlemmen ansluter sig antecknas också den rekryterande medlemmens namn och medlemsnummer i anslutningsblanketten. På så sätt bokförs poängen för den nya medlemmen på den rekryterande medlemmens konto. För medlemmar i förvärvslivet erhåller man 25 poäng och för studerandemedlemmar 10 poäng. En poäng motsvarar en euro. Poängen överförs för den ordinarie medlemmarnas del till JHL-Awards då den nya medlemmen betalat sin första medlemsavgift.

Medlemsrekryteraren får per e-post inloggningskoder med vilka hen kan granska poängen som skrivits in och givetvis byta ut dem mot pris. Då en medlemsrekryterare som själv är införd i medlemsregistret som studerande rekryterar en annan studerandemedlem, kan den rekryterande studerandemedlemmen också kvittera ut sin belöning i pengar.

Belöningssystemets regler (på finska)

Ersättningar för besök vid läroanstalterna

JHL ersätter medlemsrekryterarnas kostnader för information i skolorna. Vi betalar 30 euro i föreläsningsarvode för varje arbetsmarknadstimme och 15 euro i timmen för information i entréhallen. Dessutom ersätts kostnaderna för att resa till läroanstalten enligt taxan för förmånligaste  kollektiva fördmedel. Det lönar sig för medlemsrekryterarna att på förhand komma överens om besök vid läroanstalterna och praxis i anslutning till dem med en representant för regionkontoret. Också reseräkningarna sänds till regionkontoren.

Blev du intresserad?

JHL utbildar regelbundet sina medlemsrekryterare, både riksomfattande och regionalt. Ifall du är intresserad av medlemsrekrytering eller besök vid en läroanstalt, ta kontakt med JHL:s personal på ditt eget område eller skicka e-post till förbundskontoret under adressen jasenhankinta@jhl.fi

Kontaktpersoner för skolinformation regionvis (på finska).