Utmarsch och manifestation mot lagen om småbarnspedagogik den 25 april 2018

JHL:s styrelse har beslutat att personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i hela Nyland marscherar ut från sina arbetsplatser onsdagen den 25 april. Utmarschen börjar kl. 12 och avslutas kl. 18. En manifestation för att motverka lagpropositionen ordnas framför riksdagshuset på samma datum kl. 13.00–15.00.

vardelost_proffs_JHL_715x402Ett förslag till en ny lag om småbarnspedagogik har blivit klar och lämnats till riksdagen i början av april. Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik är att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och stärka personalens pedagogiska kompetens. Målen är bra, men de valda åtgärderna för att uppnå dem är problematiska och lämnar branschens verkliga utmaningar därhän. Propositionens största problem gäller personalstrukturen, behörighetsvillkoren och personalberäkningarna som ligger bakom propositionen.

Av JHL:s medlemmar deltar även familjedagvårdarna i manifestationen och utmarschen. (Informationen uppdaterad 24.4.2018)

JHL:s styrelse har beslutat att personalen inom den offentliga och privata småbarnspedagogiken i hela Nyland marscherar ut från sina arbetsplatser onsdagen den 25 april. Utmarschen börjar kl. 12 och avslutas kl. 18. En manifestation för att motverka lagpropositionen ordnas framför riksdagshuset på samma datum kl. 13.00–15.00.

I manifestationen deltar medlemmar från JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia.

Läs också: Utmarsch och manifestation mot lagen om småbarnspedagogik den 25 april

A5 flyer (.pdf)

Frågor och svar om utmarschen och manifestationen mot ändring av lagen om småbarnspedagogik den 25 april

Vem ordnar manifestationen och vilken roll har JHL?

Manifestationen ordnas av JHL, Jyty, Tehy, Super och Talentia. JHL deltar i manifestationen och uppmanar alla sina medlemmar som arbetar inom småbarnspedagogiken i hela Nyland att delta.

Vad är en politisk manifestation?

Manifestationer är åsiktsyttringar som ordnas av enskilda medborgarna eller organisationer, där meningen är protestera mot eller visa sitt stöd i en fråga. Vem som helst kan ordna en manifestation genom att meddela om det till polisen. Medborgarnas rätt till åsiktsyttring och facklig organisering tryggas i grundlagen.

Onsdagen den 25 april 2018 ordnas en politisk manifestation som inte är riktad mot kollektivavtalen, utan meningen är att påverka de politiska beslutsfattarna.

Varför deltar JHL i manifestationen?

JHL deltar i manifestationen deltar i den här politiska manifestationen i syfte att stoppa ändringen av lagen om småbarnspedagogik. Målet med den nya lagen om småbarnspedagogik är att utveckla småbarnspedagogikens kvalitet och stärka personalens pedagogiska kompetens. Målen är bra, men de valda åtgärderna för att uppnå dem är problematiska och lämnar branschens verkliga utmaningar därhän. Propositionens största problem gäller personalstrukturen, behörighetsvillkoren och personalberäkningarna som ligger bakom propositionen.

Har jag rätt att delta i onsdagens manifestation?

Alla som arbetar inom småbarnspedagogiken i Nyland har rätt att delta i manifestationen. JHL har fattat ett beslut om en politisk manifestation på förbundsnivå. Manifestationen är laglig och du har rätt att delta i den.

Alla JHL:s medlemmar som arbetar inom småbarnspedagogiken i Nyland har rätt att delta i utmarschen kl. 12-18 på onsdag 25.4.2018. Vi önskar att alla som deltar i utmarschen också deltar i manifestationen framför Riksdagshuset kl. 13-15. Meddela arbetsgivaren om att du lämnar arbetsplatsen i god tid. Innan du lämnar arbetsplatsen ska du först lägga ned arbetet som vanligt.

Din arbetsgivare får inte hindra Dig från eller bestraffa Dig för att delta i manifestationen.

JHL har meddelat arbetsgivarorganisationerna och riksförlikningsmannen om förbundets avsikt att delta i manifestation. trots att det inte krävs i lagstiftningen eller i avtal.

Vi valde att meddela arbetsgivarna för att dubbelförsäkra JHL:arnas rätt att delta i manifestationen, så att ingen behöver frukta personliga konsekvenser.

Personer i tjänsteförhållanden får inte delta i politiska manifestationer på arbetstid.

Måste jag delta i manifestationen om jag inte vill?

Var och en bestämmer själv om de vill delta eller inte. Politiska manifestationer är inte obligatoriska för medlemmarna, och till exempel förbundets eller föreningens beslut att delta förpliktar inte deras medlemmar att avlägsna sig från sitt arbete.

Jag hör inte till facket, men jag vill delta i manifestationen. Kan jag också komma med?

Ja, också du kan delta. Onsdagens manifestationen är en allmän politisk åsiktsyttring som alla är välkomna att delta i Fackmedlemmar har naturligtvis också förtroendemannens och förbundets stöd.

Är manifestationen avlönad arbetstid?

Arbetsgivaren behöver inte betala lön för den tid som du deltar i manifestationen. Föreningen kan fatta beslut om eventuella ersättningar.

Betalar förbundet ersättning för inkomstbortfall till arbetstagare som deltar i manifestationen?

Nej, förbundet betalar inga ersättningar för deltagande. Förbundet ersätter inte eventuellt inkomstbortfall eller resekostnader.

Behöver jag arbetsgivarens tillstånd att delta i manifestationen?

Du behöver inte be om tillstånd, men du kan inte lämna jobbet utan att först lägga ned arbetet som vanligt och meddela din arbetsgivare om att du lämnar arbetsplatsen.

Det är viktigt att arbetsgivaren i god tid vet hur många på arbetsplatsen som kommer att delta i den politiska manifestationen. Det vore bra om till exempel personalrepresentanten underrättar arbetsgivaren redan på förhand om att personalen tänker delta i manifestationen.

Kan min arbetsgivare förbjuda mig från att delta i manifestationen eller till exempel hota att ge sparken om jag deltar?

Arbetsgivaren kan inte förbjuda arbetstagarna från att delta i tillställningen. Arbetstagarens strejkrätt är en rättighet som tryggas i lag och internationella avtal.

Deltagande i manifestationen får inte ha några som helst personliga konsekvenser för dig.

Arbetstagarens deltagande i en laglig politisk manifestation ger inte arbetsgivaren rätt att häva eller säga upp arbetsförhållandet, avsluta arbetsförhållandet under prövotiden eller säga upp en visstidsanställning.

Arbetsgivaren får inte diskriminera mot en arbetstagare som deltar i manifestationen på något sätt.

Om du blir pressad, hotad eller om du förhindras från att delta i manifestationen, ska du omedelbart kontakta din förtroendeman eller ditt regionkontor.

Vad händer vid återgång till arbetet efter utmarschen och manifestationen?

Utmarschen ordnas kl. 12-18. Om ditt arbetspass fortsätter efter kl. 18, ska du återvända till arbetet normalt kl. 18. Manifestationen framför Riksdagshuset tar plats kl. 13-15 och vi önskar att alla som deltar i utmarschen också deltar i manifestationen.

Hur hittar jag andra JHL:are i manifestationen?

JHL har representanter på plats framför Riksdagshuset på onsdag. Vi kommer att lägga fram ett tält där vi delar ut protestrekvisita till deltagarna. Du känner igen JHL-folk genom att spana in orangea eller röda västar, ballonger och ryggsäcksflaggor.

Är det meningen att man hämtar med sig till exempel skyltar och banderoller till manifestationen?

JHL delar ut rekvisita till deltagarna på torget, bland annat JHL-västar.

Du kan också hämta med dig eget material till exempel från regionkontoret eller föreningarna. Förbundets symboler och yrkeskläder är tillåtna, det samma gäller sakliga flaggor, banderoller och skyltar. Observera att det är förbjudet att maskera sig. Det önskas att partipolitiska symboler inte syns vid manifestationen.

Kan jag ta med mig mina barn till manifestationen? På vems ansvar är det om något ändå skulle hända?

Manifestationen är en fredlig protest som även barn tryggt kan delta i. Sist och slutligen är det dock var och en själv som svarar för sin egen och sina barns säkerhet.

Jag kan inte resa till Helsingfors och delta i manifestationen. Kan jag delta på min egen ort?

Du kan diskutera ämnet på nätet eller i sociala medier genom att dela nyhetsartikeln om den nya lagen om småbarnspedagogik som finns på JHL:s webbplats.

Var hittar jag mer information?

Följ med nyheterna på JHL:s webbplats. Mer information ges av din förtroendeman eller regionkontoret.

Regionkontorens kontaktuppgifter

Södra Finlands regionkontor,  tfn  010 7703 680

Huvudstadsregionens regionkontor, tfn  010 7703 340