Stadgar

Stadgarna reglerar föreningens och förbundets verksamhet.

Representantskapet godkände de reviderade stadgarna den 12 november 2015.

Den auktoriserande översättningen finns här i pdf-format.

Innehåll

  • förbundets stadgar
  • föreningsstadgar
  • stadgar för samorganisationer
  • föreningslagen