Föreningsaktörer

Föreningen är medlemmens ”hembo”. Via föreningen kan JHL:arna delta i olika händelser och evenemang samt påverka förbundets verksamhet och verksamhetssätten på arbetsplatsen.

JHL har cirka 500 medlemsföreningar i olika delar av Finland. Föreningens uppgift är att bevaka medlemmarnas intressen och sköta bl.a. arbetarskyddet. Föreningarna ordnar även kurser och fritidsverksamhet för sina medlemmar.

Via din förening kan du delta i olika händelser och evenemang samt påverka förbundets verksamhet och verksamhetssätten på din arbetsplats. Du kan delta som vanlig föreningsmedlem eller genom att ansöka om en funktionärsplats eller någon annan uppgift i föreningen.

Är du intresserad av föreningsverksamhet?

Höstmötet är tidpunkten då föreningarna väljer sina funktionärer.

Läs mer om funktionärernas uppgifter och håll ett öga på föreningens information samt mötesannonserna i JHL:s informationskanaler

Mer om samma tema:

Föreningsverksamhet
Hurdana uppgifter finns det i föreningen?