Bättre intressebevakning genom organisering

Det är vanligt att något är på tok på arbetsplatsen utan att någon lyckas fixa situationen. Fackförbundet JHL:s lösning är att ta tag i saken tillsammans.

Varför är problem på arbetsplatsen så svåra att lösa? Det kan finnas flera orsaker:

  • Ibland tar ingen ansvar.
  • Ibland kan problemet kännas oproportionellt stort eller svårt.
  • Ibland ser arbetsgivaren inte problemet.

Samarbete och organisering kan vara lösningen

Med organisering avses alla åtgärder som används för att arbetstagarna ska

  • ansluta sig till förbundet
  • delta och samarbeta för det gemensamma bästa, kollektivt.

Organiseringsfilosofin grundar sig på att man lyssnar på arbetstagarnas behov och önskemål för arbetslivet – utgående från dessa förväntningar kan man bygga upp ett intressebevakningsorgan för arbetsplatsens JHL:are. Välorganiserad arbetsplatsverksamhet lockar också med nya medlemmar, vilket stärker fackförbundet och ökar arbetstagarnas inflytande!

Gör så här

Förbundet har arbetstagare som är förtrogna med organiseringsarbete i alla regionkontor.

När du vill stärka intressebevakningen på din arbetsplats kan du ta kontakt med dem. Du kan också ta kontakt med organiseringsexperterna på förbundskontoret, så kan vi tillsammans planera det bästa sättet och en strategi för att börja organisera din arbetsplats.

Organiseringsprocessen framskrider oftast stegvis på arbetsplatsen. Efter en grundläggande genomgång brukar man kartlägga arbetstagarnas förväntningar på tu man hand i så kallade organiseringssamtal.

Samtidigt försöker man hitta initiativtagarna på arbetsplatsen, personer som skulle kunna ta ansvar i att skapa nätverk och samla in kontaktuppgifter. I början genomförs också en kort intressebevakningsenkät om arbetsplatsens vardag och atmosfär.

Det följande steget är att ordna en gemensam träff för arbetstagarna där man beslutar om vilka problem som kräver lösningar och vilka åtgärder som krävs.

Vad är organisering?

Organisering av en arbetsplats är en process som framskrider stegvis.  Tidtabellen för att organisera en arbetsplats kan variera från ett par månader till ett halvt år.

Resultatet av en lyckad organiseringsprocess kan vara en bestående sektion eller en arbetskommitté som i fortsättningen bereder intressebevakningsfrågor tillsammans med förtroendemännen. I verksamheten medverkar också ett större antal medlemmar. När medlemmarna själv fastställer sina gemensamma mål engagerar de sig i dem. Samtidigt ökar antalet JHL-anslutna medlemmar på arbetsplatsen, vilket gör förbundet till en starkare avtalspart också i arbetsgivarens ögon.

Ett fackförbunds inflytande bygger på ett tillräckligt medlemsantal och en aktiv medlemskår som är redo att handla för rättvisa arbetsvillkor. Samhällsläget är utmanande och fackförbundens uppgift blir allt viktigare. Medlemskap och att vara verksam i fackrörelsen är ett ställningstagande för ett bättre arbetsliv.

Förbundet utbildar organiserare

JHL-institutet erbjuder utbildning i organisering. Det finns två alternativa kurser; en kortare tre dagars introduktion till vad organisering handlar om, och en grundligare åtta dagars kurs som ger deltagaren utmärkta färdigheter att med regionkontorets stöd genomföra en organiseringskampanj på arbetsplatsen. Mer information finns i kurskalendern. Tills vidare ordnas kurserna endast på finska under namnet ”Järjestäydy – järjestämisosaamista aktiiveille”.

Kontakta en organisatör

Organiseringen sammanför fackförbundet med arbetstagaren och ger möjligheten att samverka för ett bättre arbetsliv. Förbundet erbjuder stöd för effektivering av arbetsplatsverksamhet och frågor i vardagen: hur syns förbundet och hur agerar det lokalt, hur löser vi utmaningar i utförandet av arbetet och hur kan JHL bli en starkare intressebevakare på arbetsplatsen?

Organisering är en metod med vilken fackförbundet kommer närmare arbetstagaren. JHL har fått många nya aktiva med hjälp av organiseringsarbetet – och det viktigaste av allt: unga är intresserade av verksamheten.

När du vill stärka intressebevakningen på arbetsplatsen, kan du kontakta oss direkt. Du kan också ta kontakt direkt med personalen på förbundskontoret.

Tillsammans kan vi fundera hur vi ska organisera din arbetsplats!

Organisatörer i regionerna

Virpi Matikainen, organisatör (Södra Finland)
Mobiltelefon: 050 3298 512

Sonja Heiskanen, organisatör (Uleåborg, Kajanaland och Lappland)
Mobiltelefon: 050 327 5608

Sini Karjalainen, organisatör (Österbotten)
Mobiltelefon: 050 3206 520

Sanna Pihakivi, organisatör (Egentliga Finland)
Mobiltelefon: 050 4397 541

Mikael Ojomaa, organisatör (Inre Finland)
Mobiltelefon: 050 501 7399

Om det inte finns någon organisatör på ditt område får du mer information och stöd från förbundskontoret.

E-postadresserna är i formen fornamn.efternamn@jhl.fi