Aktiva JHL:are

Du behöver inte ha ett förtroendeuppdrag för att vara aktiv i JHL. Vanliga medlemmar kan också vara s.k. aktiva.

Inom fackföreningsrörelsen avses med aktiva ofta att medlemmen har ett funktionärsuppdrag i till exempel föreningen eller att hen är förtroendeman eller arbetarskyddsfullmäktigen på arbetsplatsen.

Men du kan vara aktiv i JHL också på många andra sätt.

Genom att hålla ögonen öppna på arbetsplatsen och diskutera arbetsförhållandena och händelser med sina kolleger eller förtroendemannen är också facklig aktivitet. Detta kan ge förtroendemannen mycket värdefull information som hen kan utnyttja i sitt arbete.

Deltagande i förbundets och föreningens verksamhet och händelser är också en del av fackföreningsverksamheten.

Om du inte vill förbinda dig till en uppgift för långa tider, kan du också delta i kortvariga projekt som såväl din förening och regionkontoret ordnar då och då.