Valet till Europaparlamentet 2019

Valet till Europaparlamentet förrättas söndagen den 26 maj. Valets förhandsröstning ordnas från onsdagen den 15 maj till tisdagen den 21 maj. JHL uppmuntrar sina medlemmar att rösta.

Valet till Europaparlamentet förrättas i alla EU:s medlemsstater i slutet av maj. Från Finland väljs 13 ledamöter in i Europaparlamentet. (Då Storbritannien utträder ur EU stiger antalet ledamöter från Finland till 14.) Hela Finland är en och samma valkrets, så kandidaterna är valbara i hela landet. I Finland är valdagen är söndagen den 26 maj 2019. Valets förhandsröstning ordnas från onsdagen den 15 maj till tisdagen den 21 maj.

Varje röst är viktig

JHL uppmuntrar alla sina medlemmar att utnyttja sin rösträtt i kommande val eftersom:

 • det behövs representanter från Finland i Europaparlamentet som försvarar arbetstagarna och den offentliga servicen.
 • EU:s beslut har en förvånansvärt stor inverkan på vår vardag och vårt arbetsliv.
 • vi nu röstar för demokrati, yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och organiseringsfrihet.

Parlamentet är en viktig lagstiftare och påverkare inom EU. Det har stor makt också i arbetslivsfrågor. Även om EU känns avlägset i den finländska vardagen har beslut som fattas inom EU förvånansvärt stor inverkan på våra liv.

EU beslutar bland annat om:

 • frågor i anslutning till arbetshälsa och arbetssäkerhet
 • förbud mot diskriminering
 • jämställdhet mellan könen
 • konsumentskydd
 • läkemedels- och livsmedelssäkerhet
 • fri rörlighet
 • gränssäkerhet.

JHL har ställt upp sina egna mål, som vi vill befrämja i Europaparlamentet.

JHL vill att EU:

 • ingriper i otrygga anställningar inom ströjobb, plattformsarbete och arbetsavtal med varierande arbetstid
 • inte tillåter användande av utländsk arbetskraft som billig arbetskraft
 • garanterar samma arbetsvillkor för alla som utför samma arbete på samma arbetsplats
 • respekterar kollektivavtal
 • skyddar personer som anmäler missbruk
 • främjar flexibel sammanjämkning av arbete och familjeliv

JHL:s mål för valet till Europaparlamentet

Kandidater i valet till Europaparlamentet

17 partier har ställt upp kandidater i valet till Europaparlamentet i Finland. Också en valmanförening utanför de gemensamma listorna har ställt upp en egen kandidat. Här kan du kolla alla kandidater.

Finlands kandidater i valet till Europaparlamentet